City of Mertzon
104 S Park View
Mertzon, TX 76941
(325) 835-5791

Agendas and Minutes

January 4, 2021 Agenda
 
January 4, 2021 Minutes
January 18, 2021 Agenda
 
January 18, 2021 Minutes
February 1, 2021 Agenda
 
February 1, 2021 Minutes
February 15, 2021 Agenda (Cancelled)
 
February 15, 2021 Minutes (Cancelled)
March 1, 2021 Agenda
 
March 1, 2021 Minutes
March 15, 2021 Agenda             
 
March 15, 2021 Minutes
March 29, 2021 Special Called Meeting Agenda
 
March 29, 2021 Special Called Meeting Minutes
April 5, 2021 Agenda
 
April 5, 2021 Minutes
April 19, 2021 Agenda
 
April 19, 2021 Minutes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     

 

  

2020   2019    2018