City of Mertzon
104 S Park View
Mertzon, TX 76941
(325) 835-5791

Agendas and Minutes

January 4, 2021 Agenda
 
January 4, 2021 Minutes
January 18, 2021 Agenda
 
January 18, 2021 Minutes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     

 

  

2020   2019    2018