City of Mertzon
104 S Park View
Mertzon, TX 76941
(325) 835-5791

Agendas and Minutes

January 2, 2024 Agenda
 
January 2, 2024 Minutes
January 16, 2024 Agenda
 
January 16, 2024 Agenda
February 5, 2024 Agenda
 
February 5, 2024 Minutes
February 15, 2024 Agenda
 
February 15, 2024 Minutes
March 4, 2024 Agenda
 
March 4, 2024 Minutes
March 18, 2024 Agenda
 
March 18, 2024 Minutes
April 1, 2024 Agenda
 
April 1, 2024 Minutes
April 15, 2024 Agenda
 
April 15, 2024 Minutes
May 6, 2024 Agenda
 
May 6, 2024 Minutes
May 20, 2024 Agenda
 
 May 20, 2024 Minutes
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
   
 
     
   
 
   
 
     
     
     

 

  

2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018