City of Mertzon
104 S Park View
Mertzon, TX 76941
(325) 835-5791

Agendas and Minutes

January 9, 2023 Agenda
 
January 9, 2023 Minutes
January 23, 2023 Agenda
 
January 23, 2023 Minutes
February 6, 2023 Agenda
 
February 6, 2023 Minutes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
   
 
     
     
     

 

  

2023  2022   2021   2020   2019   2018