City of Mertzon
104 S Park View
Mertzon, TX 76941
(325) 835-5791

2018 Agendas and Minutes

January 8, 2018 Agenda
 
January 8, 2018 Minutes
January 22, 2018 Agenda
 
January 22, 2018 Minutes
February 5, 2018 Agenda
 
February 5, 2018 Minutes
February 26, 2018 Agenda
 
February 26, 2018 Minutes
March 5, 2018 Agenda
 
March 5, 2018 Minutes
March 19, 2018 Agenda
 
March 19, 2018 Minutes
April 2, 2018 Agenda
 
April 2, 2018 Minutes
April 16, 2018 Agenda
 
April 16, 2018 Minutes
May 7, 2018 Agenda
 
May 7, 2018 Minutes
May 21, 2018 Agenda
 
May 21, 2018 Minutes
June 4, 2018 Agenda
 
June 4, 2018 Minutes
June 25, 2018 Agenda
 
June 25, 2018 Minutes
July 2, 2018 Agenda
 
July 2, 2018 Minutes
July 31, 2018 Agenda
 
July 31, 2018 Minutes
August 6, 2018 Agenda
 
August 6, 2018 Minutes
August 20, 2018 Special Called Meeting Agenda
 
August 20, 2018 Special Called Meeting Minutes
August 20, 2018 Agenda
 
August 20, 2018 Minutes
August 23, 2018 Tax Rate Hearing Agenda
 
August 23, 2018 Tax Rate Hearing Minutes
August 23, 2018 Proposed Budget Hearing Agenda
 
August 23, 2018 Proposed Budget Hearing Minutes
August 27, 2018 Special Called Meeting Agenda
 
August 27, 2018 Special Called Meeting Minutes
September 10, 2018 Agenda
 
September 10, 2018 Minutes
September 24, 2018 Agenda
 
September 24, 2018 Minutes
October 1, 2018 Agenda
 
October 1, 2018 Minutes
October 15, 2018 Agenda
 
October 15, 2018 Minutes
October 22, 2018 Agenda
 
October 22, 2018 Minutes
November 5, 2018 Agenda
 
November 5, 2018 Minutes
November 19, 2018 Agenda
 
November 19, 2018 Minutes
December 3, 2018 Agenda
 
December 3, 2018 Minutes
     
     

 

 

 

 

2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018