City of Mertzon
104 S Park View
Mertzon, TX 76941
(325) 835-5791

2019 Agendas and Minutes

January 14, 2019 Agenda
 
January 14, 2019 Minutes
January 21, 2019 Agenda
 
January 21, 2019 Minutes
February 4, 2019 Agenda
 
February 4, 2019 Minutes
March 4, 2019 Agenda
 
March 4, 2019 Minutes 
March 18, 2019 Agenda
 
March 18, 2019 Minutes
April 1, 2019 Agenda
 
April 1, 2019 Minutes
April 22, 2019 Agenda
 
April 22, 2019 Minutes
May 6, 2019 Agenda
 
May 6, 2019 Minutes
May 13, 2019 Agenda
 
May 13, 2019 Minutes
June 3, 2019 Agenda
 
June 3, 2019 Minutes
June 17, 2019 Agenda
 
June 17, 2019 Minutes
July 8, 2019 Agenda
 
July 8, 2019 Minutes
July 22, 2019 Agenda
 
July 22, 2019 Minutes
July 29, 2019 Agenda
 
July 29, 2019 Minutes
August 5, 2019 Agenda
 
August 5, 2019 Minutes
August 12, 2019 Agenda
 
August 12, 2019 Minutes
August 19, 2019 Agenda
 
August 19, 2019 Minutes
August 19, 2019 Public Hearing Agenda
 
August 19, 2019, Public Hearing Minutes
August 23, 2019 Public Budget Hearing Agenda
 
August 23, 2019 Public Budget Hearing Minutes
August 26, 2019 Special Called Meeting Agenda
 
August 26, 2019 Special Called Meeting Minutes
September 9, 2019 Agenda
 
September 9, 2019 Minutes
September 23, 2019 Agenda
 
September 23, 2019 Minutes
October 7, 2019 Agenda
 
October 7, 2019 Minutes
October 28, 2019 Agenda
 
October 28, 2019 Minutes
November 4, 2019 Agenda
 
November 4, 2019 Minutes
November 18, 2019 Agenda
 
November 18, 2019 Minutes
December 2, 2019 Agenda
 
December 2, 2019 Minutes
     
     
     

2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018